Geeks With Blogs

News
CloudCasts Blog Webcasts in the Cloud

After meeting with Johan and Mikael from WMData we have planned a new start for the BizTalk user group. We plan to hold about six meetings during 2008, about one every two months.

The first meeting will be at 17:45 on the Tuesday the 12th February at the KnowIT offices in central Stockholm (Klarabergsgatan 60, two minutes walk from the central station).  . If you would like to attend, or be on the mailing list for future events, contact me via the blog with your email details.

The agenda for the first meeting is:

17:45             Samling

18:00             Start

                      Introduktion till Usergroupen och dess arbete

                      ESB Guidance (Mikael Håkansson och Johan Hedberg)

19:00             Paus, mingel, diskussioner. Något att äta och dricka kommer finnas.

19:30             ESB Guidance avslutas

                      Oslo (Alan Smith)

Q & A, avrundning, diskussioner

Oslo är en samling tekniska lösningar som ska förenkla byggandet av applikationer för en tjänsteorienterad arkitektur. Med Oslo förflyttar vi oss från att modeller beskriver applikationer till att modellen är applikationen. Läs mer på http://www.microsoft.com/soa/products/oslo.aspx.

ESB Guidance är ett steg i riktningen att lyfta BizTalk till mer av en Enterprise Service Bus (ESB) med utökat stöd för löst kopplade tjänster. Läs mer på http://msdn2.microsoft.com/en-us/library/bb931189.aspx. Presentationen kommer belysa hur BizTalk relaterar till SOA, SOI och inte minst ESB. Vi kommer gå igenom stöd, riktlinjer, komponenter och tillhörande portal, och ge en bild av hur ESB Guidance kan konfigureras, användas och utökas

Posted on Thursday, January 17, 2008 10:22 AM | Back to top


Comments on this post: Reboot for the BizTalk User Group Sweden (BUGS)

No comments posted yet.
Your comment:
 (will show your gravatar)


Copyright © Alan Smith | Powered by: GeeksWithBlogs.net